Pieejamais aprīkojums

❗ Ja aprīkojuma sarakstā nepieciešamas izmaiņas, to var veikt norādot korekcijas ziņā uz e-pastu aleksandrs.lubinskis@cesunovads.edu.lv

Kopējai efektīvākai iekārtu izmantošanai, pieejamībai novada skolās un saimnieciskākai rīcībai ar novada izglītības finansējumu, aicinām dalīties ar informāciju par skolā pieejamo, aprīkojumu, kas netiek izmantots pastāvīgi un varētu tikt īslaicīgi nodots lietošanā citā skolā.

Izglītības iestādēs pieejamais aprīkojums un resursi (atbildes)