Digitālo prasmju un pedagoģijas prasmju pilnveide

Mācību nodarbību ieraksti

Mācību ieraksti būs pieejami šeit nenoteiktu laiku. Ja interesējieties par kādu noteiktu tēmu, tad izvēlieties un klikšķiniet uz atbilstošās pogas. Šajās lapās apkopoti tikai vienas tematikas ieraksti.

Šeit zemāk atrodami ieraksti un tiem piederīgi pārbaudes darbi tiem, kas vēlas saņemt apliecības par šo tematu apgūšanu. Par to vairāk varēsiet uzzināt nedaudz zemāk.

Izvēlies sev interesējošo tematu!

Pārbaudes darbi

Pārbaudes darbus ir iespēja izpildīt līdz 31.07.2023. Pēc šī datuma tiks apkopots katra individuāli sasniegtais tematu apjoms, balstoties uz parbaudes darbiem, un sagatavota apliecība gan fiziskā (papīra) formātā, gan elektroniskā.

Pieejams arī automatizēti apkopots saraksts ar dalībnieku kopējo veikto testu skaitu. To vari apskatīt ŠEIT.

Kā nospraust profesionālās un personīgās robežas?

Izaugsmes žurnāla un nodarbību autore, pasniedzēja un izaugsmes vadītāja

Dana Narvaiša

Mākslīgais intelekts kā skolotāja palīgs

Cēsu Digitālā centra valdes priekšsēdētājs

Aleksandrs Ļubinskis

Kā samazināt savu slodzi nesamazinot kontaktstundas jeb kā palīdzēt skolēnam uzņemties atbildību par savu mācīšanos?

Izaugsmes žurnāla un nodarbību autore, pasniedzēja un izaugsmes vadītāja

Dana Narvaiša

Google Classroom klases darba organizācijas platforma

Cēsu Digitālā centra valdes priekšsēdētājs

Aleksandrs Ļubinskis

Diferencēšana mācību procesā 2. daļa

DACVĢ metodiķis un vēstures skolotājs, projekta "Mācītspēks" kurators un mācībspēks, doktora zinātniskā grāda pretendents vēsturē, supervizors un koučs.

Edgars Plētiens

Diferencēšana mācību procesā 1. daļa

DACVĢ metodiķis un vēstures skolotājs, projekta "Mācītspēks" kurators un mācībspēks, doktora zinātniskā grāda pretendents vēsturē, supervizors un koučs.

Edgars Plētiens

Infografikas un citu vizuālu materiālu izveides rīks CANVA

Cēsu Digitālā centra sabiedrisko attiecību speciāliste

Olga Stalšāne

Miro un "mindmap" domu karšu veidošana un satura organizēšana

Cēsu Digitālā centra valdes priekšsēdētājs

Aleksandrs Ļubinskis

Jautājumu virzošais spēks mācību procesā un motivācijas celšanā

Sākumskolas pedagogs, NLP treneris, Montessori pedagogs,  BJIII "Izaugsmes vieta darītājiem" vadītāja - Kadrija Beirote

VIDEOMATERIĀLS BŪS PIEEJAMS VIENU MĒNESI  - LĪDZ 16.04.2023.

Skolo.lv/Moodle 2. daļa

Cēsu Digitālā centra valdes priekšsēdētājs

Aleksandrs Ļubinskis

H5P.org mājaslapā pamācības satura veidošanai (Angļu valodā. Jāizmanto tulkošana ja nepieciešams)

Populārākās aktivitātes H5P

Skolo.lv/Moodle 1. daļa

Cēsu Digitālā centra valdes priekšsēdētājs

Aleksandrs Ļubinskis

Digitālie taimeri 

www.Youtube.com - jāraksta "5 min timer" vai pēc nepieciešamības.

Google Timer ( "online timer" meklēšana Google meklētājā + ikona pilnam ekrānam)

https://www.online-stopwatch.com/

Kā nodot bērniem uzdevumu

https://jamboard.google.com/

https://padlet.com/

https://trello.com/

Dažādi digitāli rīki vienkopus kā digitālā tāfele

https://classroomscreen.com/

Dažādi digitāli rīki klasvadībai

Cēsu Digitālā centra valdes priekšsēdētājs

Aleksandrs Ļubinskis

Kā saites var saīsināt

https://ej.uz, https://saite.lv/, https://ieej.lv/

Kā var izveidot QR kodus un kur tos var pielietot?

https://goqr.me/

Kā nolasīt QR kodus,  saites, kas ir tekstā un tulkot?

Google Lens

Kā sadalīt bērnus grupās?

https://pickerwheel.com/tools/random-team-generator/

https://www.random.org/lists/

https://www.classtools.net/random-group-generator/

Datu ģenerēšanas rīks uzdevumiem

https://www.mockaroo.com/

Grupas dinamika klasē un lomas tajā

Sākumskolas pedagogs, NLP treneris, Montessori pedagogs,  BJIII "Izaugsmes vieta darītājiem" vadītāja - Kadrija Beirote

Digitāla satura radīšana un sadarbošanās tiešsaistē skolēniem un skolotājiem Google Drive

Cēsu Digitālā centra valdes priekšsēdētājs

Aleksandrs Ļubinskis

Piemērs mācību materiālu mapei kādā priekšmetā

Vecāku un pedagogu savstarpējās komunikācijas problēmas un to risinājumi

Sākumskolas pedagogs, NLP treneris, Montessori pedagogs,  BJIII "Izaugsmes vieta darītājiem" vadītāja - Kadrija Beirote

Google Forms - veidlapas un testi (viktorīnas) 2. daļa

Cēsu Digitālā centra valdes priekšsēdētājs

Aleksandrs Ļubinskis

Paraugā izmantotā forma- kontroldarbs

Google Forms - veidlapas un testi (viktorīnas)

Pedagogs, privātās skolas Patnis attīstības direktors Ivo Rode

Snieguma līmeņu apraksta veidošana un ieviešana mācību procesā

Kuldīgs novada sākumskolas jomas koordinatore, LU lektore Indra Tīruma

Prezentācijas un materiāli

Digitāli atgriezniskās saites rīki

Cēsu Digitālā centra valdes priekšsēdētājs

Aleksandrs Ļubinskis

Izmantotie un demonstrētie rīki

Mentimeter.com

Slido.com

Kahoot!

Plickers.com

Praktiskie risinājumi caurviju prasmju veicināšanā skolēncentrētā mācību procesā

LU  Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes docente Līga Āboltiņa

▶️ Saite uz veidlapu "Darbs grupās"

▶️ Saite uz prezentāciju ŠEIT

Atgriezeniskā saite skolēnu mācīšanās progresam

LU  Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes docente Līga Āboltiņa

▶️ Saite uz prezentāciju ŠEIT

Pievienošanās un darba norādījumi