IT prasmes

SATURS

Digitāli atgriezniskās saites rīki


5 rīki regulārai un pārdomātai atgriezniskai saitei, kas ir vairāk par "patika-nepatika" (Mentimeter,  Slido, Kahoot!, Google forms,  Plickers).

Cēsu Digitālā centra valdes priekšsēdētājs

Aleksandrs Ļubinskis

Google Forms - veidlapas un testi (viktorīnas) | 1. daļa


Jautājumu uzdošana, atbildes un testi, datu eksports uz izklājlapu, veidlapu sekcijas, kā izveidot foršu spēli ar google forms palīdzību

Pedagogs, privātās skolas Patnis attīstības direktors

Ivo RodeGoogle Forms - veidlapas un testi (viktorīnas) | 2. daļa


Jautājumu uzdošana, atbildes un testi, datu eksports uz izklājlapu, veidlapu sekcijas, kā izveidot foršu spēli ar google forms palīdzību

Cēsu Digitālā centra valdes priekšsēdētājs

Aleksandrs Ļubinskis

Digitāla satura radīšana un sadarbošanās tiešsaistē skolēniem un skolotājiem Google Drive


Google drive failu veidošana, kopīgošanas iespējas, Grupu darba organizēšana.

Cēsu Digitālā centra valdes priekšsēdētājs

Aleksandrs Ļubinskis

Dažādi noderīgi klasvadības rīki


Skolēnu sadalīšana pa grupām ar IT rīku palīdzību, rīki uzdevuma definēšanai, online taimeri, pārbaudes darbu rīki, uzdevumu, atgriezeniskās saites un mācību satura piekļuve izmantojot QR kodus)

Cēsu Digitālā centra valdes priekšsēdētājs

Aleksandrs Ļubinskis

Skolo.lv / Moodle rīki paraugsatura pilnveidei un pielāgošanai | 1.daļa


Moodle pieejamie rīki - H5P interaktīvie rīki, aktivitātes, resursi, lapa, saite, Google Meet sapulce, Testi , satura eksports un dalīšanās iespējas Cēsu novada izglītības platformā.

Skolo.lv / Moodle rīki paraugsatura pilnveidei un pielāgošanai | 2.daļa


Moodle pieejamie rīki - H5P interaktīvie rīki, aktivitātes, resursi, lapa, saite, Google Meet sapulce, Testi , satura eksports un dalīšanās iespējas Cēsu novada izglītības platformā.

Cēsu Digitālā centra valdes priekšsēdētājs

Aleksandrs Ļubinskis

Miro un mindmap domu karšu veidošana un satura organizēšana


Sadarbības veidošana veidojot domu kartes, un blokshēmas papildinātas ar piezīmēm, dokumentiem, tabulām un attēliem

Cēsu Digitālā centra valdes priekšsēdētājs

Aleksandrs Ļubinskis

Canva - infografikas un citu vizuālu materiālu izveides rīks


Canva grafisko rīku izmantošana izglītības satura veidošanā (Infografikas, prezentācijas, plakāti, online prezentācijas telefoniem) 

Cēsu Digitālā centra sabiedrisko attiecību speciāliste

Olga Stalšāne

Google Classroom mācību darba organizācijas platforma


Rīks mācību satura organizēšanai, ērtai darbu novērtēšanai un komentēšanai sniedzot sumatīvus un formatīvus vērtējumus. Mācību veidlapu izveide un automatizēta piešķiršana skolēniem. Mācību satura un ārē'ju saišu pievienošana. Ievads CDC tiešsaistes digitālajā kursā par Google Classroom.

Cēsu Digitālā centra valdes priekšsēdētājs

Aleksandrs Ļubinskis

Mākslīgais intelekts kā skolotāja palīgs


Kā izmantot mākslīgā intelekta iespējas skolas darbu un uzdevumu veidošanai, kontroldarbiem un citām ikdienas vajadzībām. 

Cēsu Digitālā centra valdes priekšsēdētājs

Aleksandrs Ļubinskis